Zpět na nabídky práce Jihlava

Nabídka práce Technický pracovník Jihlava (99-2024)

Ke dni 23.07.2024 nabízí Ředitelství silnic a dálnic s. p. (Jihlava) volné pracovní místo na pozici Technický pracovník Jihlava (99-2024) v obci Jihlava (okres Jihlava).
Nabídnutá (minimální) mzda za plný úvazek je dohodou. Tato nabídka volného pracovního místa byla na našem serveru naposledy aktualizována: 23. 7. 2024 .
Detailní informace k volnému pracovnímu místu

Popis volného pracovního místa

Pracovní pozice:
Technický pracovník Jihlava (99-2024)
Místo práce:
Jihlava (Jihlava)
Úvazek:
Plný úvazek
Mzda:
dohodou
Text nabídky:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

je státní podnik zřízený Ministerstvem dopravy ČR. Základním předmětem naší činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy.

Nyní vyhlašujeme výběrové řízení na pozici: Technický pracovník Jihlava (99-2024)

Pracoviště-lokalita
Správa Jihlava, provozní úsek, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava

Co u nás budete dělat?
• Zajišťování majetkové správy a majetkoprávního vypořádání silnic I. třídy v působnosti Správy Jihlava
• Vedení evidence o silniční síti a jejich součástech v působnosti Správy Jihlava
• Kontrola silniční sítě I. tříd v působnosti správy (zajištění prohlídek dle vyhl.104/97 Sb.)
• Kontrola provádění staveb cizích investorů (zásahy do silnic I. tříd)
• Kontrola oprav v záruční době a uplatnění sankcí při neplnění smluvních podmínek
• Zastupování organizace při jednání týkajících se silniční sítě I. tříd v působnosti Správy
• Zpracování vyjádření k činnostem a záměrům cizích subjektů ke vztahu k ochraně silnic I. třídy, kontrola dodržení daných podmínek (kontrola staveb cizích investorů od záměru po dokončení staveb)
• Vyhotovení smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen a jejich evidence
• Zpracování plánů údržby a oprav, včetně přípravy podkladů pro výběrová řízení a technické zajištění oprav a údržby silnic I. tříd v působnosti Správy Jihlava

Co od Vás očekáváme?
• Úplné střední odborné vzdělání technického směru zakončené maturitní zkouškou
• Vysoká škola technického směru výhodou
• Minimální praxe 3 roky, praxe ve stavebnictví výhodou
• Práce na PC – MS Office, znalost dalších programů výhodou
• Všeobecná znalost legislativy v rámci správy a údržby silnic
• Pozitivní práce s lidmi uvnitř i vně organizace
• Trestní bezúhonnost
• Řidičský průkaz sk. B

Co Vám nabízíme
• Možnost podílet se na největších výstavbových projektech v ČR
• Stabilitu státní organizace
• Možnost dalšího vzdělávání a rozvoje, účast na odborných konferencích apod.
• Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, stravenkový paušál, možnost 2 dny home office v měsíci, výuka angličtiny, benefitní karta či penzijní připojištění, zvýhodněná Multisport karta, možnost využití firemních rekreačních zařízení, permanentky do ZOO, Aquaparku, skipasy na lyže, sleva u cestovních kanceláří INVIA, Čedok, Alexandria)
• Pružnou pracovní dobu

Termín nástupu: dle dohody

Pracovní poměr: hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou.

Mzdové podmínky
Nabízíme finanční ohodnocení, zahrnující mzdový tarif, osobní příplatek odpovídající kvalitě a délce vaší praxe, osobní bonus a odměny v závislosti na vašem pracovním výkonu.

Přihlášky
Zašlete strukturovaný životopis s popisem praxe a vzdělání v češtině na e-mail: zaslat email, do předmětu uveďte „Technický pracovník Jihlava (99-2024)“

Kontakty: zaslat email, tel. 954 901 320

Upozornění
Pracovní poměr se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (nejedná se o služební poměr).
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat výhradně Ředitelství silnic a dálnic ČR, a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedené pracovní místo. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Poskytnutí veškerých těch osobních údajů souvisejících s uvedeným účelem je dobrovolné, jejich neposkytnutí však znemožní Vaši účast ve výběrovém řízení.

Práva subjektu údajů poučení:
Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutím osobních údajů má právo na: na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, výmazem osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Více informací o uplatnění práv naleznete na https://www.rsd.cz/rsd/gdpr-a-zpracovani-osobnich-udaju


Kontaktní údaje

Zaměstnavatel:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Kontaktní osoba:
Anna Marie Kučerová, DiS.,